Polityka prywatności

Dlaczego to zostało napisane?

Dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pragniemy przekazać informację na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Państwa w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez serwis internetowy willaizery.pl (dalej: Serwis

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest: Vertus Polska Sp. z o.o. z siedzibą 58-580 Szklarska Poręba, ul. Wzgórze Paderewskiego 8, NIP 611 273 11 95, KRS 0000473080 (dalej: Vertus).

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. prowadzenie i modyfikowanie naszej strony internetowej, udzielanie odpowiedzi na Twoje zapytania, przyjmowanie rezerwacji, kontakt związany z obsługą rezerwacji, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

W szczególności przetwarzamy Twoje dane

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi krótkotrwałego pobytu (w tym m. in. realizacji rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie korzystania z Serwisu, dokonywania zapytania rezerwacyjnego czy też rezerwacji drogą telefoniczną, mailową lub pocztową, podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Vertus (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Vertus (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
d) w celu kierowania do Ciebie przez Vertus treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Vertus (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Vertus, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni, np. call center wykonujące obsługę klienta.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Vertus Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:
możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych.
możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Vertus je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Vertus przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Vertus odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);

Jak możesz się z nami skontaktować?

Vertus wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@vertuspolska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres: Vertus Polska Sp. z o.o. ul. Wzgórze Paderewskiego 8, 58-580 Szklarska Poręba lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail info@vertuspolska.pl.

Pobierz w pliku PDF