* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vertus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szklarskiej Porębie, przy ul. Wzgórze Paderewskiego 8, w celu obsługi niniejszego zapytania oraz w celach marketingowych. Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych Vertus Polska sp. z o.o. z siedzibą 58-580  Szklarska Poręba przy ul. Wzgórze Paderewskiego 8;

  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail [iod@vertuspolska.pl]; • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie;